De werkgroep accommodaties Meerlo is bezig met een inventarisatie t.b.v. het vlekkenplan accommodaties in Meerlo.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit initiatief dan kunt u een email sturen naar: accommodaties@meerlo.nu

Hieronder vindt u de begeleidende brief bij de vragenlijst.


Toelichting vragenlijst:

Beste beheerders van accommodaties in Meerlo.
Beste bestuurders van verenigingen in Meerlo.

Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas is op dit moment bezig met het maken van een “vlekkenplan” van alle accommodaties in haar gemeente. Zij willen zich een beeld vormen van welke voorzieningen er op dit moment zijn én waar nu en in de toekomst behoefte aan is. Dit plan wordt als basis gebruikt voor toekomstige subsidiëring van Verenigingen en Accommodaties.

De gemeente heeft om een juist beeld te krijgen de hulp in geroepen van de dorpsraad. De dorpsraad van Meerlo heeft tijdens de vergadering van februari een werkgroep samengesteld vanuit diverse verenigingen. De insteek van de werkgroep is om een samenhangend plan te maken voor ons dorp Meerlo. Er zijn al diverse initiatieven in ons dorp o.a. Gezondheidscentrum, de Muziekfabriek, Sportverenigingen. Het unieke van ons dorp is dat we geen gemeenschapshuis hebben, maar diverse accommodaties die eigendom van privé personen dan wel van verenigingen zijn.

Over de inhoud van het accommodatieplan van Meerlo is het volgende te zeggen:

  • het wordt vóór Meerlo opgesteld door een gevarieerde groep betrokkenen uit Meerlo
  • het geeft een beknopte beschrijving van de huidige situatie
  • het geeft aan welke ontwikkelingen er gaande zijn binnen verenigingen
  • waar heeft Meerlo en haar inwoners behoefte aan de komende jaren
  • hoe kunnen we de bestaande accommodaties optimaal benutten
  • welke rol en verantwoordelijkheid kunnen we zelf nemen
  • welke rol verwachten we van de gemeente
  • is er draagvlak voor het plan

Om tot een goed plan te komen vragen we jullie medewerking. We hebben een vragenlijst samengesteld voor alle verenigingen en alle eigenaren van accommodaties. Het verzoek is om deze vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen.
Uiteraard zullen de gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Voor een nadere toelichting kun je contact opnemen met accommodatie@meerlo.nu. Wij proberen alle verenigingen en eigenaren van accommodaties deze week (wk 16) nog de vragenlijst te mailen. Mocht u niets hebben ontvangen dan kunt u de vragenlijst bovenaan de pagina downloaden.

We willen jullie vragen om de ingevulde vragenlijst uiterlijk 15 mei te retourneren. Dit kan digitaal via het mailadres accommodatie@meerlo.nu of in de ‘dorpsbrievenbus’ aan de muur bij café Oud Meerlo. We streven ernaar om vóór de zomer nog een avond te organiseren om de resultaten te presenteren en een ‘concept’ accomodatieplan Meerlo te bespreken.

Werkgroep Accommodatieplan Meerlo:
Hans Sijbers, Johan Coenders, Noud Janssen, Henk Peters, Linda Jonkers, Herman Korhman, Koen in ‘t Zandt, Jos van Gerwen