Dorpsraad Meerlo

Om de algemene belangen in ons eigen dorp te kunnen behartigen is de dorpsraad Meerlo in het leven geroepen. Met als doelstelling: “Bijdragen aan een optimale leefbaarheid in Meerlo voor haar inwoners.”

De dorpsraad vergadert iedere 1e dinsdag van de maand om 20.00 uur in Café Oud Meerlo.
Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij anders vermeld in de plaatselijke media.

De notulen van voorgaande vergaderingen vindt u hieronder als PDF ter download.
De notulen kunt u via onderstaande link downloaden.

De samenstelling van de dorpsraad is als volgt:

  • Angelique Custers-Van Dijck | Voorzitter
  • Lonneke Snellen-Peters | Secretaris (dorpsraad@meerlo.nu)
  • Serge Coenders | Penningmeester
  • Ben Heijligers
  • Christien Jilessen-Cox
  • Hans Sijbers
  • Henk Ulder
  • Johan Coenders
  • Jürgen Wijnbergen

Indien u contact op wenst te nemen adviseren wij u een van onze vergaderingen te bezoeken of dit te doen middels email:

Vragen of opmerkingen worden zo spoedig mogelijk door de dorpsraad besproken en naar de afzender teruggekoppeld indien nodig.


Volg ons ook op social media