december, 2021

08dec19:0021:30Digitale accommodatie info bijeenkomstDigitale accommodatie info bijeenkomst

Meer »

Details

Beste bewoners van Meerlo,

Op 8 december 2021 zal er een informatie avond met presentatie digitaal via een livestream worden georganiseerd.
Als u wilt deelnemen aan deze info bijeenkomst dan kunt u zich hiervoor aanmelden via:

*Na aanmelding ontvangt u de link naar digitale omgeving.

Datum  woensdag 8 december
Digitaal ontvangst   v.a.19:00 uur
Start inwonersavond    19:30 uur
Afsluiting  21:00 uur

I.v.m. de huidige COVID-19 maatregelen zijn wij genoodzaakt om deze avond online te organiseren.
++++++

Toelichting algehele procesgang rondom accommodatie toekomst Meerlo

Ruim 5 jaar geleden maakte de gemeente Horst aan de Maas een start met het accommodatiebeleid en vroeg dorpen te inventariseren wat er aan gemeentelijke accommodaties in elke kern is en wat er in de toekomst nodig is aan accommodaties.

Meerlo is uniek. Op de sporthal na hebben wij geen gemeentelijke accommodaties. Toch de vraag gekregen om eens te kijken of er verenigingen zijn die naar verwachting in de toekomst iets willen met de accommodatie. Er is een werkgroep aan de slag gegaan met ondersteuning van Spirato. Lange tijd is deze werkgroep aan de slag geweest en zijn verschillende locaties in beeld gebracht. Op dat moment kwam ‘de Speulplats’ als meest kansrijk naar voren om nader te onderzoeken en is er een blauwdruk gepresenteerd aan de gemeente. Daarop is een werkgroep met belanghebbende en vertegenwoordigers, met Spirato aan de slag gegaan. Na doorrekening van Arcadis, bleek dat de plannen financieel (nog) niet haalbaar waren en dat er meer draagvlak uit het dorp nodig was. Op het moment dat ze de inwoners wilde informeren, kregen we ook te maken met COVID-19. Een bijeenkomst was niet mogelijk, dus werd er een enquête uitgezet met de vraag of Meerlo behoefte heeft aan een Dorpshuis. Met deze enquête is de oorspronkelijke vraag verbreed.

Op de Enquête kwamen veel reacties, waaronder ook veel kritische reacties. Na een inventarisatie van deze reacties en gesprek met een klankbordgroep kwam de conclusie dat het goed zou zijn dat er een onafhankelijke partij na het accommodatievraagstuk zou kijken.

Spectrum met Elan uit Gelderland is de onafhankelijke partij die met het vraagstuk “accommodaties” aan de slag is gegaan. In het onderzoek stonden de volgende 3 pijlers centraal:

  1. Welke accommodaties heeft Meerlo;
  2. Welke verenigingen en activiteiten heeft Meerlo en waar staan zij over 10 jaar;
  3. Hoe ziet Meerlo er over 10 jaar uit en wat is er dan nodig.

Naast deskresearch en bezichtiging in Meerlo, ging Spectrum in gesprek met gemeente, horeca, kerk en verenigingen en organisaties.  De informatie die zij hiermee hebben opgehaald presenteren zij graag aan u tijdens deze inwonersavond.

Ook heeft Spectrum een aantal scenario’s voor Meerlo in kaart gebracht. Graag gaan zij hier verder met u over in gesprek.

Wilt u meer weten over de accommodaties en behoefte die er leeft in Meerlo of wilt u graag uw mening laten horen??

Dan is dit het moment voor u om aan te sluiten en in gesprek te gaan!!

++++

 

Tijd

(Woensdag) 19:00 - 21:30

X