Verzoek aan alle omwonenden van de N554! (Tienrayseweg, Hoofdstraat en Moleneind) De gemeente is in gesprek met provincie Limburg over een mogelijke overdracht van N554 Tienray-Meerlo. Pas wanneer de weg eigendom wordt van de gemeente komt de N554 in aanmerking voor meer veiligheidsmaatregelen.

De dorpsraden van Meerlo en Tienray hebben de vraag gekregen om te inventariseren hoeveel incidenten er in de afgelopen 4-5 jaar hebben plaatsgevonen. De gemeente wil meer inzicht krijgen in onveilige plekken op deze route.

Daarvoor hebben wij de hulp van omwonenden nodig! Bent u betrokken geweest bij een ongeluk of incident of bent u hier getuige van geweest? Maak dit dan a.u.b. kenbaar via onderstaand formulier vóór ma. 26 feb. 2018

De dorpsraden zullen alle formulieren gebundeld aanbieden bij de gem. Horst aan de Maas om een overdracht mogelijk te bespoedigen.

De link mag gedeeld worden. Graag zelfs!

Open invulformulier incidenten N554